top of page

Privacyverklaring

Privacy Contactgegevens

Stichting Franky and Coen into the breach Adres: Hof Bruheze 428, 5704 NR Helmond Telefoonnummer: +31 (0)6 81 013 222 

E-mailadres algemeen: franky@frankyandcoen.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 87694506

Website: www.frankyandcoen.nl

Omgang met persoonsgegevens

Stichting Franky and Coen into the breach (hierna te noemen ‘Franky and Coen’) onderschrijft jouw recht om de regie te behouden over je persoonsgegevens en over de communicatie die je van ons ontvangt. Jouw persoonlijke gegevens, verkregen via een websitebezoek, e-mailnieuwsbrief-abonnee en/of als donateur worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons behandeld en beveiligd. Dit document beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, met welk doel, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en met wie deze gegevens worden gedeeld.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens

Franky and Coen houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens Welke gegevens bewaren wij en met welk doel

Om onze werkzaamheden te kunnen doen, verwerken wij verschillende gegevens. Het betreft persoonsgegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers, NAW-gegevens en bankgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor onze eigen administratie, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het donateurschap of voor de verwerking van een eenmalige gift. Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden in directe communicatie, zoals wanneer contact is opgenomen met Franky and Coen, met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit een overeenkomst/opdracht, of met betrekking tot andere facetten van onze organisatie waarvoor expliciet toestemming is gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Betaalgegevens

Indien je kiest voor een periodieke donatie aan Stichting Franky and Coen into the breach, dan machtig je daarmee de stichting om het door jou geselecteerde bedrag maandelijks automatisch van je rekening af te schrijven. Bij het verstrekken van een (doorlopende) incassomachtiging verwerken we de IBAN-gegevens om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Indien je een eenmalige gift naar ons overmaakt, registreren wij ook de IBAN-gegevens, zodat we periodieke donateurs kunnen herkennen. Wanneer je doneert met iDeal, creditcard of PayPal, verloopt dit via Stripe, een betrouwbare Payment Service Provider. Zij verzorgt het contact tussen onze donatiepagina op de website en de betreffende bank of creditcardaanbieder. Wij ontvangen nooit inzage in inlog- of creditcardgegevens. Stripe informeert ons enkel of een donatie is gelukt en maakt deze naar ons over. 

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze nieuwsbrief e-mails te optimaliseren, registreren we de respons (open en kliks) op onze e-mails. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Website

De website www.frankyandcoen.nl is uitgerust met een SSL-certificaat, een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd door zeer sterke encryptie.

Contactformulier

Het waarborgen van de veiligheid van door een websitebezoeker gedeelde persoonlijke gegevens op de website www.frankyandcoen.nl via het contactformulier is heel belangrijk. Bij gebruik van het contactformulier moet expliciet akkoord worden gegeven voor het verwerken van de ingevulde gegevens. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven omschreven. Verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden en behandeld overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Statistieken van websitebezoek

De website van Stichting Franky and Coen into the breach verzamelt informatie van diens bezoekers. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze informatie is actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie. In overeenstemming met de AVG is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google. Er worden geen gegevens gedeeld met deze partij en er wordt altijd gewerkt met SSL, zodat deze versleuteld zijn. 

Verstrekking aan derden

Gegevens worden in principe nooit aan derden verstrekt. We behouden ons echter het recht voor uitzonderingen te maken indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. In dat geval zal er schriftelijk vastgelegd worden dat de uitvoerende partij gegevens alleen mag gebruiken voor het afgesproken doel en deze daarna dient te vernietigen. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van de donateursmailing of het uitvoeren van een belcampagne, zal de data altijd op een beveiligde wijze worden verstuurd.

Links naar websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

  • Het IP-adres van de bezoeker;

  • De datum en tijd van het bezoek;

  • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);

  • De op onze website bezochte pagina's;

  • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek aan de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Stichting Franky and Coen into the breach worden geplaatst als door andere partijen met wie wij samenwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die geplaatst worden via onze website.

Functionele cookies

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt onder andere het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina's en de duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers. Deze gegevens zijn geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie.

Stichting Franky and Coen into the breach heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacyvriendelijke manier zijn ingesteld. Stichting Franky and Coen into the breach heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Er wordt altijd gewerkt met SSL, zodat gegevens versleuteld zijn. 

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Franky and Coen Into the Breach en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar franky@frankyandcoen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy, ter voorkoming van identiteitsfraude en bovendien hebben wij deze gegevens niet nodig. Je kunt dit eenvoudig doen door de ID-app van de Rijksoverheid te gebruiken. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, zo mogelijk binnen vier weken.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de AVG ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

Privacy wordt gerespecteerd en beschermd. Stichting Franky and Coen Into the Breach begrijpt dat het waarborgen van de veiligheid van gedeelde persoonlijke gegevens heel belangrijk is. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld conform de AVG.

Vragen

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of zijn er onduidelijkheden, stuur dan een e-mail naar franky@frankyandcoen.nl.

Wijzigingen

Stichting Franky and Coen Into the Breach kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacybeleid. Het meest actuele document is te vinden op de website www.frankyandcoen.nl. Deze versie is opgesteld in November 2022.

bottom of page